UA-162949268-1

Khóa học SPSS, Khoa Hoc SPSS, biến điều tiết, biến trung gian

Mô hình biến điều tiết; mô hình biến trung gian

Dịch vụ khảo sát dữ liệu theo yêu cầu, Dich vu khao sat du lieu theo yeu cau, dịch vụ phân tích dữ liệu khảo sát, Dịch vu phan tich du lieu khao sat, hướng dẫn xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, huong dan xay dung bang cai hoi khao sat, Hướng dẫn nghiên cứu

Ðịa chỉ64/7 đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, - VP. Lầu 1 số nhà 158, đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Email dichvudulieutoancau@gmail.com
images images images images
0916693859
Menu

Sản phẩm

CÁC LOẠI BIẾN VÀ MÔ HÌNH
Lượt xem: 8796
Giá : Liên Hệ
Các loại biến và mô hình, phân tích mô hình với biến điều tiết bằng SPSS, AMOS
Liên hệ đặt hàng
  • Chi tiết sản phẩm
  • Đánh giá sản phẩm
  1. Giới thiệu chung

Trong mô hình nghiên cứu chúng ta thường có các biến  và tương ứng với các loại mô hình sau:

Biến độc lập (independent variable): là biến dùng để giải thích sự biến thiên của các biến khác, một mô hình nghiên cứu có thể có một hay nhiều biến độc lập

Biến phụ thuộc: (dependent variable): là biến chịu sự tác động của các biến khác, có thể có một hay nhiều biến phụ thuộc trong một  1 mô hình nghiên cứu.

Biến kiểm soát (Control variable): là biến kiểm soát mức độ tác động của chúng đến sự biến thiên của biến phụ thuộc. Biến kiểm soát có thể là định tính hay định lượng, nhưng thường là biến định tính.

Biến trung gian (mediating variable): Biến đóng vai trò trung gian, làm cầu nối giữa biến độc lập và phụ thuộc. Một mô hình có thể có một hay nhiều biến trung gian và có thể có một hay nhiều cấp trung gian.


Biến điều tiết (moderating variable): Biến làm thay đổi tác động của biến độc lập đến biến biến phụ thuộc hoặc biến trung gian (biến làm thay đổi mối quan hệ giữa 2 biến khác). Một mô hình nghiên cứu có thể có một hay nhiều biến điều tiết và một biến điều tiết có thể làm thay đổi một hay nhiều tác động của các cặp biến. Biến điều tiết có thể là biến định tính hay định lượng.

  1. Phân tích hồi quy với biến điều tiết (moderating variable)

Xét mô hình  với biến điều tiết trên ta thấy:

  • Biến độc lập tác động với biến phụ thuộc
  • Biến điều tiết tác động đến biến phụ thuộc
  • Biến điều tiết tác động điều tiết đến mối quan hệ của biến độc lập và biến phụ thuộc

Để đo lường sự tác động của các biến trong mô hình trên ta có thể sử dụng phần mềm SPSS hoặc AMOS, kết quả phân tích như sau:

1. Phân tích bằng SPSS

Kết quả phân tích với SPSS

2. Phân tích bằng AMOS

Mô hình thiết lập

Thiết lập mô hình trên AMOS
Mô hình xây dựng 

Kết quả phân tích với AMOS

kết quả phân tích
Kết quả phân tích với AMOS

Kết quả hồi quy  bằng SPSS và AMOS đều cho thấy biến độc lập và biến điều tiết có tác động trực tiếp lên biến phụ thuộc ( P<0.05, CI không chứa 0). Bên cạnh đó  hệ sô tương tác được tạo thành do tác động của biến điều tiết lên mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là (0.059 và CI không chứa 0, điều này có nghĩa là khi biến điều tiết tăng lên 1 đơn vị thì hệ tố tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc  tăng 0.059 đơn vị. Như vậy biến điều tiết có tác động cùng chiều và có ý nghĩa đối với mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc)

Liên hệ dịch vụ phân tích và sử lý số liệu: Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu toàn cầu

Email: dichvụdulieutoancau@gmail.com    Hotline:0916 693.859

sản phẩm cùng loại

LỢI ÍCH CỦA HỌC TẬP HỢP TÁC: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

LỢI ÍCH CỦA HỌC TẬP HỢP TÁC: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

Trong xu thế hiện nay, xu thế hợp tác quốc tế, hội nhập toàn cầu, việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng như: tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác, nhận thức xã hội, tư duy sáng tạo là vấn đề cấp thiết. Điều này đòi hỏi phải có một phương pháp dạy học thay thế để phát huy tính tích cực học tập của học sinh, trong đó “học tập hợp tác” là một phương pháp có thể đáp ứng được yêu cầu này

NGHIÊN CỨU MỚI, CHƯA CÔNG BỐ

NGHIÊN CỨU MỚI, CHƯA CÔNG BỐ

Tác động của tâm lý sợ đại dịch đến hành vi mua sắm quá mức của người tiêu dùng, trong bối cách giãn cách xã hội

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG STATA

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG STATA

Khóa học thực hành phân tích dữ liệu bằng STATA dành cho Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu. Đào tạo trực tuyến khắp cả nước, không giới hạn về thời gian và địa điểm, mỗi giảng viên kèm 1 học viên, mức học phí cự thấp và cam kết chất lượng đầu ra.

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG EVIEWS

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG EVIEWS

Sau khi học xong khóa học Học viên học viên có cái nhìn đầy đủ về phân tích dữ liệu trọng nghiên cứu khoa học, tự tịn sử dụng Eviews để phân tích, kiểm định và hồi quy các dạng dữ liệu như dữ liệu thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu bảng.

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG SPSS

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG SPSS

Khóa học SPSS cấp tốc với mức học phí cực thấp dành cho Sinh viên, Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các nhà nghiên cứu khảo sát và phân tích thị trường.

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ PHÁ SẢN CỦA DN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ PHÁ SẢN CỦA DN

Nghiên cứu phá sản giúp các nhà quản lý doanh nghiệp phòng tránh trước những khả năng xấu có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của mình. Giúp nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua bán chứng khóan trên thị trường chứng khóan. Hỗ trợ thông tin cho các tổ chức tín dụng trong các quyết định cho vay và quản lý các khoản vay và nhiều nội dung khác

MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH KHOẢN VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH KHOẢN VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG

Phân tích mối quan hệ giữa thanh khoản và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện thanh khoản và nâng cao khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHINH

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHINH

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua.Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, Khả năng thanh khoản là đề cập đến khả năng đáp ứng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Phân tích khả năng thanh toán là việc đánh giá khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền và khả năng tạo tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khi đến hạn. Các vấn đề cực kỳ quan trọng của khả năng thanh khoản là phản ánh việc doanh nghiệp có khả năng trả tiền trong ngắn hạn hay không và tình trạng vỡ nợ và phá sản có xảy ra với doanh nghiệp hay không?

XỬ LÝ DỮ LIỆU THỨ CẤP

XỬ LÝ DỮ LIỆU THỨ CẤP

Nhận xử lý dữ liệu thứ cấp phục vụ cho việc phân tích đánh giá, nghiên cứu , viết Luận văn Luân án

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

Cung cấp dữ liệu các doanh nghiệp ngành Xây dựng- phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhằm mục đích nghiên cứu đầu tư, đánh giá doanh nghiệp để đưa ra giải pháp, cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc học tập và nhiên cứu như viết luận văn luận án.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUÂN VĂN THEO HƯỚNG ĐỊNH LƯỢNG

MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUÂN VĂN THEO HƯỚNG ĐỊNH LƯỢNG

Gợi ý 1 số đề tài Luận văn - Luận án chuyên ngành Quản trị , Đề tài viết theo hướng định lượng 5 chương phù hợp với yêu cầu về luận văn -luận án của các trường Đại học

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUI ĐỊNH CHUNG Luận văn Thạc sĩ dày khoảng 75 – 100 trang (không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và phụ lục), khoảng 25.000 từ, khổ giấy A4 (in một mặt). Nội dung chính của luận văn phải được trình bày đúng theo qui định:

backtop
Gửi thư hỗ trợ
Hotline:0916693859
Chỉ đường icon zalo Zalo:0916693859 SMS:0916693859
Chat Facebook Với Chúng Tôi