UA-162949268-1

Phân tích tài chính doanh nghiệp, Phan tich tai chinh doanh nghiep

Báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu, chỉ tiêu tài chính

Phân tích báo cáo tài chính, phân tích tài chính, phân tích số liệu tài chinh, phân tích chỉ số tài chính, tính toán chỉ số tài chính

Ðịa chỉ64/7 đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, - VP. Lầu 1 số nhà 158, đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Email dichvudulieutoancau@gmail.com
images images images images
0916693859
Menu

Dịch vụ

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hướng dẫn Phân tích báo cáo tài chính, Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, hướng dẫn đọc hiểu kết quả phân tích tài chính - Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. Các thông tin từ phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp nói chung còn được các nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế quan tâm phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin hữu ích kh ông chỉ cho quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho các đối tượng sử dụng thông tin ngoài doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính không phải chỉ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, mà còn cung cấp những thông tinh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được trong 1 khoảng thời gian.

        Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là một hệ thống các phương pháp nhằm  đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  trong  một thời gian hoạt động nhất định.Trên cơ sở đó, giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định chuẩn xác trong quá trình kinh doanh.

Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị  trường, có  nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: các nhà đầu tư, các nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng. Mỗi đối tượng này  đều quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp dưới các góc độ khác nhau. Các đối tượng này có thể chia thành hai nhóm: nhóm có quyền lợi trực tiếp và nhóm có quyền lợi gián tiếp.

Nhóm có quyền lợi trực tiếp gồm: các cổ đông, nhà đầu tư tương lai,  chủ ngân hàng, các nhà cung cấp tín dụng, các nhà quản lý trong nội bộ doanh nghiệp. Mỗi đối tượng trên sử dụng thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các mụcđích khác nhau.

Nhóm có quyền lợi gián tiếp: gồm các cơ quan quản lý Nhà nước khác ngoài cơ quan thuế, viện nghiên cứu kinh tế, các sinh viên, người lao động.

Các đối thủ cạnh tranh cũng quan tâm đến khả năng sinh lợi, doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu tài chính khác trong điều kiện có  thể để tìm biện  pháp cạnh tranh với doanh nghiệp.

Các thông tin từ phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp nói  chung còn được các nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế quan tâm phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Nội dung phân tích báo cáo tài chính

Xuất phát từ mục tiêu phân tích tài chính cũng như bản chất và nội  dung các quan hệ tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nội dung phân tích gồm có:

  • Phân tích tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
  • Phân tích hiệu quả kinh doanh
  • Phân tích khả năng sinh lời
  • Phân tích các nội dung khác

 LIên hệ hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính tại đây

Bài viết liên quan

backtop
Gửi thư hỗ trợ
Hotline:0916693859
Chỉ đường icon zalo Zalo:0916693859 SMS:0916693859
Chat Facebook Với Chúng Tôi