UA-162949268-1

Khóa học SPSS, Khoa Hoc SPSS

Mô hình biến điều tiết; mô hình biến trung gian

Dịch vụ khảo sát dữ liệu theo yêu cầu, Dich vu khao sat du lieu theo yeu cau, dịch vụ phân tích dữ liệu khảo sát, Dịch vu phan tich du lieu khao sat, hướng dẫn xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, huong dan xay dung bang cai hoi khao sat, Hướng dẫn nghiên cứu

Ðịa chỉ64/7 đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, - VP. Lầu 1 số nhà 158, đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Email dichvudulieutoancau@gmail.com
images images images images
0916693859
Menu

Dịch vụ

PHÂN TÍCH VỚI BIẾN ĐIỀU TIẾT

Các loại biến và mô hình, phân tích với biến điều tiết, phân tích với biến trung gian,

  1. Giới thiệu chung

Trong mô hình nghiên cứu chúng ta thường có các biến  và tương ứng với các loại mô hình sau:

Biến độc lập (independent variable): là biến dùng để giải thích sự biến thiên của các biến khác, một mô hình nghiên cứu có thể có một hay nhiều biến độc lập

Biến phụ thuộc(dependent variable): là biến chịu sự tác động của các biến khác, có thể có một hay nhiều biến phụ thuộc trong một  1 mô hình nghiên cứu.

Biến kiểm soát (Control variable): là biến kiểm soát mức độ tác động của chúng đến sự biến thiên của biến phụ thuộc. Biến kiểm soát có thể là định tính hay định lượng, nhưng thường là biến định tính.

Biến trung gian (mediating variable): Biến đóng vai trò trung gian, làm cầu nối giữa biến độc lập và phụ thuộc. Một mô hình có thể có một hay nhiều biến trung gian và có thể có một hay nhiều cấp trung gian.


Biến điều tiết (moderating variable): Biến làm thay đổi tác động của biến độc lập đến biến biến phụ thuộc hoặc biến trung gian (biến làm thay đổi mối quan hệ giữa 2 biến khác). Một mô hình nghiên cứu có thể có một hay nhiều biến điều tiết và một biến điều tiết có thể làm thay đổi một hay nhiều tác động của các cặp biến. Biến điều tiết có thể là biến định tính hay định lượng.

  1. Phân tích hồi quy với biến điều tiết (moderating variable)

Xét mô hình  với biến điều tiết trên ta thấy:

  • Biến độc lập tác động với biến phụ thuộc
  • Biến điều tiết tác động đến biến phụ thuộc
  • Biến điều tiết tác động điều tiết đến mối quan hệ của biến độc lập và biến phụ thuộc

Để đo lường sự tác động của các biến trong mô hình trên ta có thể sử dụng phần mềm SPSS hoặc AMOS, kết quả phân tích như sau:

1. Phân tích bằng SPSS

Kết quả phân tích với SPSS

2. Phân tích bằng AMOS

Mô hình thiết lập

Thiết lập mô hình trên AMOS
Mô hình xây dựng 

Kết quả phân tích với AMOS

kết quả phân tích
Kết quả phân tích với AMOS

Kết quả hồi quy  bằng SPSS và AMOS đều cho thấy biến độc lập và biến điều tiết có tác động trực tiếp lên biến phụ thuộc ( P<0.05, CI không chứa 0). Bên cạnh đó  hệ sô tương tác được tạo thành do tác động của biến điều tiết lên mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là (0.059 và CI không chứa 0, điều này có nghĩa là khi biến điều tiết tăng lên 1 đơn vị thì hệ tố tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc  tăng 0.059 đơn vị. Như vậy biến điều tiết có tác động cùng chiều và có ý nghĩa đối với mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc)

Liên hệ dịch vụ phân tích và sử lý số liệu: Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu toàn cầu

Email: dichvụdulieutoancau@gmail.com    Hotline:0916 693.859

Bài viết liên quan

backtop
Gửi thư hỗ trợ
Hotline:0916693859
Chỉ đường icon zalo Zalo:0916693859 SMS:0916693859
Chat Facebook Với Chúng Tôi